OLBRZYMOPEDIA

Tutaj znajdziecie przewodnik po nowej rzeczywistości po epidemii hormurii. W powieści czytelnik wprowadzany jest stopniowo w świat przedstawiony, ale w opowiadaniach może jednak poczuć się zagubiony. Odpowiedzią dla wszystkich jest ten właśnie zbiór haseł. Będę go uzupełniał i poprawiał w miarę postępów prac nad kolejnymi opowiadaniami i powieściami.

autor@olbrzym.com.pl